• Pallets worden gratis thuisbezorgd

  • Voor 16:00 besteld is volgende werkdag in huis

  • Direct stoken na het leveren

Klantenservice
Bereikbaar van 8.30 - 21.00

Let op!

Welkom op onze nieuwe shop, uw account is komen te vervallen en u dient een nieuw account aan te maken.

Disclaimer

Deze website is eigendom van Wood Trade B.V. Op de toegang en het gebruik van deze site zijn de Privacyverklaring en de Disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt u de voorwaarden als bepaald in de Privacyverklaring en de Disclaimer van Wood Trade B.V. Bovendien zijn op alle offertes, producten en diensten van de Algemene Voorwaarden van Topbrandhout.nl van toepassing.


Aansprakelijkheid

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Wood Trade B.V.
Wood Trade B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Wood Trade B.V. kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wood Trade B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Wood Trade B.V. of door u aan Wood Trade B.V. door middel van de website van Wood Trade B.V. of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Wood Trade B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Wood Trade B.V. via deze website. Wood Trade B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Topbrandhout.nl behoudt zich het recht voor eenieder de toegang tot deze website te ontzeggen, danwel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. Topbrandhout.nl behoudt zich tevens het recht iedere toegang tot deze website te monitoren.


Derde(n)

Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Wood Trade B.V. u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Wood Trade B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkel linken, of koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging hiervan in.


Content

Wood Trade B.V. is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wood Trade B.V. U mag van de content uitsluitend gebruikmaken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken.

Op alle content op de website rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Wood Trade B.V. en/of haar partners toebehoren. Denk aan teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wood Trade B.V. mag u de content niet voor andere doeleinden gebruiken.

Wood Trade B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Wood Trade B.V. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, deze website of Wood Trade B.V. kunt u terecht bij Topbrandhout.nl via info@topbrandhout.nl of telefonisch via 045-8200200.